Boşanma Davaları Hakkında Sık Sorulanlar

boşanma
Ömrünüzün sonuna kadar süreceğini düşündüğünüz ve yeminler ettiğiniz evliliğinizi kurtarmak için bir yol kalmadıysa, boşanmanın da evlenmek kadar doğal bir süreç olduğunu kabul etmek gerekiyor. Peki nasıl boşanacaksınız? Uzmanından boşanma süreçleri ile ilgili en sık sorulan soruları öğrendik, yanıtlarını aldık.

Avukat Suat Aydın, boşanma davası açma ve boşanma davası süreçleri hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını verdi.

Boşanma davası nerede açılır?

boşanma süresi

Eşlerden birinin ikametgahında, son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerin mahkemesinde ya da aile mahkemesinde.

Eşlerden biri başka bir şehre gitmişse, davayı oradan da açabilir.

Yabancı uyruklularla evlenenler için:

Bulundukları ülkenin mahkemesi bu davayı kabul etmişse, Tükiye’de de bir tanıma tenfiz davası açmak gerekiyor. 

Ancak boşanma gerçekleştikten sonra Türk mahkemelerinde de bunun tescil edilmesi gerekiyor.

Gerekli belgeler

Her iki tarafın nüfus ve ikametgah bilgileri

Boşanma istemini ve gerekçelerinin dile getirildiği dilekçe

Eşlerden birinin bir kusuru nedeniyle açılıyorsa, kusurun ne olduğunun belirtillmesi

Varsa maddi manevi tazminat beklentisi

Boşanma türleri

Genel boşanma (Şiddetli geçimsizlik)

Özel boşanma nedenleri

Anlaşmalı boşanma

Boşanma davası için boşanma avukatı zorunlu mudur?

boşanma türleri

Hiçbir durum için avukata gerek bulunmuyor, basit bir dilekçe ile çözülebiliyor.

Ancak anlaşmalı boşanma dahi olsa tarafların haklarının korunması adına bir protokol yapılması gerekiyor.

Çünkü boşanma davaları sırasında eşler arasındaki çok küçük konular bile problem olabiliyor. 

Bu nedenle özellikle bazı boşanmalarda avukata ihtiyaç bulunuyor. 

Ancak yapılacaklar konusunda iki taraf da anlaşmışsa, avukatsız da boşanılabiliyor.

Boşanma davası gerekçeleri:

Anlaşmalı Boşanma:

Varsa, çocuğun kimde kalacağından mali konulara kadar tüm protokoller belirlenmişse, mahkemeye başvurduklarında hakimin onayıyla boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma için tarafların en az bir yıl evli kalmış olması gerekir. Bundaki temel amaç, insanları biraz daha düşünmeye sevk etmektir.

Anlaşmalı boşanma için aile mahkemesine müracat ettiğiniz takdirde mahkeme size bir gün verir.

Anlaşmalı boşanmalarda hakim iki tarafı da orada görmek durumundadır. Diğer davalarda vekille de temsil edilebilirsiniz. Ancak söz konusu anlaşmalı boşanma ise hakim o şahsın iradesinin gerçekten boşanma yönünde olup olmadığını tespit etmek ister. Kişi, kendi rızasıyla mı, yoksa zorlama ile mi davayı açıyor? Hakim ikna olmazsa davayı reddedebilir.

Boşanma davası ne kadar zamanda sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanmalarda ilk duruşma günleri 2 ayla 3 ay arasındadır.Bu süre, küçük yerlerde 15 güne kadar düşebilir.

Anlaşmalı boşanmalarda tek celsede boşanmaya karar verilir. Sonraki işlemler usulün prosedürüdür. Temyizden feragat dilekçesi alınarak, karar kesinleşmiş olur. Nüfus idaresine mahkemenin kararı yazılır. Böylece kadın eski kütüğüne geri döner.

Çekişmeli boşanmalarda, süre uzar. Bir yıldan başlayıp üç yıla kadar çıkabilir. Mali durum tespiti, tapu kayıtları, trafik tescil kayıtları geldiğinde ve şahitler dinlendiğinde hakim bir karar vermek zorundadır. kaynak: posta

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar