Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Sonuçları Nelerdir?

boşanma

Boşanma davasının nasıl açılacağı en çok merak edilen hukuki konulardan biridir. Artan boşanma davalarıyla birlikte boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası açarken nelere dikkat edilmeli, boşanma davası nasıl sonuçlanır gibi konular merak edilmektedir.

 Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken ilk husus dava dilekçesinin hazırlanmasıdır. Dava dilekçesi hazırlanırken kanunda yazılı hallere dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle dilekçenin hangi yer mahkemesine yazıldığının belirtilmesi gerekiyor. Daha sonra davacı ve davalı tarafın isim, soyisim, TC kimlik numarası ve adresi belirtilmeli. Ardından davanın hangi dava olduğu belirtilerek açıklamalar kısmında boşanma sebepleri yazılmalıdır. Boşanma dava dilekçesinde yaşanan kronolojik sıraya göre yazılırsa daha anlamlı olacağından bu şekilde yazılması tavsiye edilir. Dilekçede hak kaybı olmaması adına delillerin de eksiksiz yazılması gerekir. Sonuç ve talep kısmında da tüm talepler belirtilmeli. 

 Boşanmak isteyen kişiler dava dilekçesi ve delilleri varsa delillerini iki örnek olarak kimlik fotokopileri ile birlikte avukatsız boşanma davası açabilirler.

 Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

 Boşanma davalarında yetkili mahkeme;

- Tarafların son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerinde bulunan aile mahkemesi,
- Davacının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesi,
- Davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesidir.

Dava bu 3 yer mahkemesinden birinde açılabilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görevlidir. Örneğin Eskişehir’de ikamet eden taraflar Eskişehir Aile mahkemesinde boşanma davası açabilecektir. Eskişehir boşanma davası halihazırda Gökmeydan’da bulunan merkez adliyede görülmektedir. Eskişehir boşanma davası bakan avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

 Boşanma Davası Dilekçesinde Gerekçe Göstermek Zorunda mıyım?

 Boşanma davalarında ispat yükü iddia eden tarafa aittir. Yani dava dilekçesinde iddia edilen olayların neler olduğu ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Ayrıca yazılan iddiaların gerçek olup olmadığı da iddia eden tarafından ispatlanmalıdır. Bu ispat hukuka aykırı olmayan her delille yapılabilir. Ancak boşanma sebeplerini ispat edemeyen tarafın boşanma davası reddedilir. Ancak taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklarsa hakim kimin kusurlu olduğuna ve boşanma sebeplerine bakmayacaktır.

 Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

 Anlaşmalı boşanma davası açılması durumunda tek celsede boşanma gerçekleşir. Ancak davanın açılması, duruşma günü verilmesi ve gerekçeli kararın yazılarak taraflara tebliğ edilmesi gibi süreçler dikkate alındığında mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte 1,5-3 ay arası sürebilecektir.

Çekişmeli boşanma davası ise çok daha uzun süren davalardır. Çoğu zaman anlaşmalı boşanma davası gibi tek celsede bitmesi mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davasında yalnızca davacı ve davalı tarafların dilekçe verme aşamaları dikkate alındığında bu ön inceleme duruşma günü dahi dava açıldıktan sonra yaklaşık 4-5 ay sonra verilebilmektedir. Dilekçe aşamaları, delil ve tanık sunulması, ön inceleme duruşmasının yapılması, delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi gibi işlemlerin yapılması oldukça uzun sürebilemektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında istinaf ve temyiz aşamaları da dikkate alındığında yaklaşık 4-5 yıl gibi uzun bir süre sürebileceği öngörülmektedir.

 2021 Boşanma Davası Dava Açma Ücreti Ne Kadar?

 Boşanma davası açacak olan tarafın yani davacının davayı açarken harç ve giderleri ödemesi gerekmektedir. Dava açılırken harç ve giderlerin eksik yatırılması halinde mahkemece süre verilerek eksik harcın tamamlanması, tamamlanmadığı takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

 2021 yılı için boşanma davası masrafı ilk açılışta yaklaşık 600,00 TL ile 700,00 TL civarında bir ödeme yapılması gerekir. Ancak dosyanın seyrine göre ve yapılacak işlemlere göre masraflar eksik kaldığı zaman tamamlanması gerekecektir.

 Boşanma Davasında Taraflar Duruşmaya Katılmak Zorunda mı?

 Boşanma davalarının nasıl açıldığına bağlı olmakla birlikte avukatı olan kişilerin duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. Ancak anlaşmalı boşanma davasında tarafların avukatı olsa dahi her iki tarafın duruşmada hazır olup duruşmaya katılması gerekmektedir.

 Çekişmeli boşanma davasında ise kişinin boşanma davasında davacı mı davalı mı olduğuna bakılır. Davacı olan tarafın duruşmaya katılmamak için hiçbir mazereti yoksa, çekişmeli boşanma davası için avukatı ile anlaşmazsa duruşmaya bizzat katılması gerekir. Bizzat katılmadığı takdirde işlemlere yokluğunda devam edileceği gibi davalı taraf duruşmayı takip etmezse dosya işlemden kaldırılacaktır. Bu sebeple bir boşanma avukatı ile anlaşmanız veya süreci yakından takip etmeniz önemlidir.

 Boşanma Davasında Nafaka

 Taraflar boşanma davasıyla birlikte nafaka talep edebilirler. Tarafların boşanma davasında isteyebilecekleri nafakalar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. TMK md. 169 gereğince "Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır" hükmü gereğince tedbir nafakasına ilişkin hususlarr hakim tarafından re'sen dikkate alınacaktır. Ancak bu durum tarafların da boşanma süresince tedbir nafakası istemelerine engel teşkil etmemektedir. Tedbir nafakasını taraflar hem kendileri hem de müşterek çocukları için isteyebileceklerdir. İştirak nafakası ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra müşterek çocuklara ödenmesi gereken nafakadır. Yoksulluk nafakası ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ödenecek olan yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan talep edebileceği nafakadır.

 Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

 Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. Maddesi “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.” "Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." hükmü gereğince tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Taraflar eğer boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat talep etmemişlerse boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da talep edilmesi mümkündür. Ancak TMK gereğince "Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar." denilmektedir. Bu sebeple boşanma davasının kesinleşmesinden sonra 1 yıl içerisinde bu davaların açılması gerekmektedir. 

                                                                            kaynak: av. eda yıldırım ilhan

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar